Choď na obsah Choď na menu

 

Darujte 2 % z dane z príjmu.

 

Milí priatelia, v prvom rade by sme chceli poďakovať všetkým vám, ktorí ste v minulom roku prispeli 2 % z dane nášmu klubu a tým podporili rozvoj turistiky v regióne Ilava.
Zároveň sa obraciame na všetkých členov, ale aj nečlenov, priaznivcov a sympatizantov turistiky s prosbou, aby podporili našu činnosť aj v tomto roku. Rozhodnite, že 2 % z vašich daní, ktoré by inak išli štátu, ostanú vo vašom meste a budú venované rozvíjaniu turistiky v Ilave. Nič vás to nebude stáť, stačí sa len rozhodnúť. Pre nás to bude veľká pomoc.

Ďakujeme vám.

 

 

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov :

  1. Do 15. 2. 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
  2. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2023.
  3. Údaje o vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Naše údaje sú : názov Klub slovenských turistov Tuláci Ilava, sídlo Farská ul. 84/5, 01901 Ilava, právna forma Občianske združenie, IČO 42023548 (IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava, štyri ľavé kolónky ostanú prázdne)
  4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte osobne alebo poštou do 30. 4. 2023 na ktorýkoľvek daňový úrad.

 

 

Vyhlásenie na rok 2023 - PDF/editovatelné