Choď na obsah Choď na menu

 

Darujte 2 % z dane z príjmu.

 

Milí priatelia, v prvom rade by sme chceli poďakovať všetkým vám, ktorí ste v minulom roku prispeli 2 % z dane nášmu klubu a tým podporili rozvoj turistiky v regióne Ilava.
Zároveň sa obraciame na všetkých členov, ale aj nečlenov, priaznivcov a sympatizantov turistiky s prosbou, aby podporili našu činnosť aj v tomto roku. Rozhodnite, že 2 % z vašich daní, ktoré by inak išli štátu, ostanú vo vašom meste a budú venované rozvíjaniu turistiky v Ilave. Nič vás to nebude stáť, stačí sa len rozhodnúť. Pre nás to bude veľká pomoc.

Ďakujeme vám.

 

 

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov :

  1. Do 15. 2. 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
  2. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2020.
  3. Údaje o vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Naše údaje sú : názov Klub slovenských turistov Tuláci Ilava, sídlo Farská ul. 84/5, 01901 Ilava, právna forma Občianske združenie, IČO 42023548 (IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava, štyri ľavé kolónky ostanú prázdne)
  4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte osobne alebo poštou do 30. 4. 2020 na daňový úrad podľa vášho bydliska. (zistenie adresy daňového úradu)

 

 

Poznámky:

Do kolónky ROK sa píše 2019
Obidve tlačivá sa podávajú výlučne na daňovom úrade podľa vášho bydliska
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 

tlacivo-vyhlasenie-editovatelne.pdf