Pyšný štít, Malý Pyšný štít, vpravo Baranie sedlo.JPG