Choď na obsah Choď na menu

Jarný regionálny zájazd

szaboovaskala.jpgRegionálna rada KST Trenčín pozýva priateľov turistiky na jarný regionálny zájazd

Štiavnické vrchy - Prírodná rezervácia Bralce

 

Termín : 6. apríl 2019

 

Odchod :

Nové Mesto nad Váhom, stanica SAD o 05:30 hod.

Trenčín, stanica SAD o 06:00 hod.

Ilava, nemocnica o 05:30 hod., DCA SPŠ 05:35 hod., N.Dubnica o 05:40 hod.

Trenčianske Teplice o 05:50 hod.

Bánovce n/Bebravou o 06:15 hod.

Poznámka: Nastúpiť bude možné tiež na zastávkach mimo uvedených miest odchodu autobusu na trase. Tieto nástupy nahlásia účastníci predsedom KST pri platení.

 

Poplatok : deti do 15 rokov 5 € , členovia KST, mládež do 18 rokov 10 € , nečlenovia KST 13 €

 

Prihlášky : U predsedov KST so zaplatením účastníckeho poplatku do 28.02.2019. Predsedovia odovzdajú peniaze a menné zoznamy 05.03.2019 na zasadnutí RR KST TN (ODA Trenčín) o 16:00 hod.

 

Odchod späť : o 17:00 hod. z Lehôtky pod Brehmi. Stanovište autobusov bude oznámené v jednotlivých autobusoch

 

Trasy :

A)  Lehôtka pod Brehmi - Bralce - Kečka - Janova lúka - Janovské sedlo - Pustý hrad - Pod Kapitulskými bralami - Szabóova skala - Lehôtka pod Brehmi

stúpanie: 987m, klesanie: 987m, vzdialenosť: 19km, čistý čas prechodu: 6:30hod.

 

B)  Lehôtka pod Brehmi - Bralce - Kečka - Janova lúka - Janovské sedlo - Pustý hrad - Pod Kapitulskými bralami - Koliba

stúpanie: 585m, klesanie: 525m, vzdialenosť: 11,2km, čistý čas prechodu: 4:00hod.

 

Dôležité informácie :

je nutné dodržiavať pokyny vedúceho zájazdu a (alebo) vedúcich skupín/autobusov

zapíšte si telefonický kontakt na vedúceho skupiny/autobusu

doporučená mapa „Štiavnické vrchy č. 138, edícia VKÚ Harmanec“

v prípade neúčasti na zájazde sa poplatok nevracia – nájdite si náhradníka

každý účastník ide na vlastné nebezpečenstvo